הפעלת תכנית קידום התנהגותית במסגרת בית הספר

– שיבוץ מנתח התנהגות עם הכשרה וניסיון מתאימים ובניית תכנית בית ספרית המתאימה לצרכי המסגרת.
התערבות ברמה בית ספרית-שכבתית:
תמיכה בצוות החינוכי של בית הספר תוך בניית תכנית מתאימה למסגרת. התוכנית תכלול
מיפוי של הצרכים של בית הספר, הכשרת צוות ההוראה, בניית תוכניות כיתתיות/ שכבתיות. מנתח/ת ההתנהגות יהיה חלק מישיבות צוות מורחב (מחנכת, יועצת, נציגת הנהלה, וכו’), בהיקף שיידרש. הצוות יהיה שותף בקבלת החלטות על בסיס ניתוח התנהגות ובתרגומם לכללי התנהגות והליכי ההתערבות בהם ינקוט הצוות מול האתגרים, לכיתה וליחיד. במטרה לשפר את תפקוד הכיתות, להעצים יכולות פדגוגיות של הצוות.
ברמה הפרטנית:
קידום תכנית התנהגותית לתלמידים נבחרים מהשכבה תוך ליווי המחנכת של התלמיד, במטרה לשפר את האקלים הכיתתי, לסייע לתלמידים עם קשיים למצות את הפוטנציאל האישי שלהם ולהקנות כלים יישומיים למורה.
מטרת התכנית, לעזור לייצר ולשפר כיתות לומדות תוך קידום ויצירת אקלים כיתתי/בית ספרי וקידום תלמידים ברמה הלימודית/התנהגותית בהתאם ליכולתו בדגש על הפחתת בעיות ההתנהגות בכיתות רגילות ובכיתות משלבות באוריינטציה ההתנהגותית:
o הגברת התנהגויות חיוביות והפחתת התנהגויות לא נאותות .
o התמודדות עם התנהגויות מאתגרות
o שיפור מיומנויות חברתיות
o מוטיבציה והנאה- כיצד ניתן לבנות מוטיבציה ולשמר אותה
o שינוי אקלים כיתתי לסביבה חיובית ומחזקת לילדים
o התמודדות עם נושא ההכלה- משילוב להשתלבות ולמעורבות

aba מרכז מטרה - מרכז טיפולי רב תחומי התנהגותי רגשי
גלילה לראש העמוד
Call Now Button דילוג לתוכן