השתלמות – הכשרה והעשרת עובדי הוראה, תמיכה ושילוב במסגרות חינוך

מספרם של הילדים המאובחנים עם קשיים שונים ומשולבים במערכת החינוך עולה משנה
לשנה. כמעט בכל כיתה ישנו ילד אחד לפחות עם צרכים ייחודיים לו. שילוב נכון ומקדם הוא
אומנות שיש ללמוד. במסגרת השתלמות זו נלמד את עקרונות השילוב וכיצד ניתן לקדם ילדם
משולבים הלכה למעשה במסגרת הכיתה ובית הספר.
מבוא כללי – משילוב להשתלבות ולמעורבות
תיאוריית המיינד– הבנת מצבים מנטליים העומדים בבסיס ההתנהגות האנושית
והאינטראקציה החברתית.
עצמאות ותלמידאות -הרגלי למידה, מיומנויות קשב, כישורי חיים, ניהול עצמי
מיומנויות תקשורת חברתית – מיומנויות חברתיות תקשורתיות – תיאוריה ואסטרטגיות פרקטיות
שילוב בסביבות שונות– גבולות בשילוב, דגשים לשילוב בחטיבה ובתיכון- זוגיות, מיניות, התבגרות
מודעות עצמית וקבלת הקושי והלקות.
מוטיבציה והנאה- כיצד ניתן לבנות מוטיבציה?
מרחב רגשי בעבודת השילוב – האתגרים הרגשיים עימם מתמודד הילד המשולב

מסלול סופרויג'ן למנתחי התנהגות.
גלילה לראש העמוד
Call Now Button דילוג לתוכן