שילוב

שילוב של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל מדגיש את זכותם לחוות חיים רגילים

ללמוד בבית ספר הקרוב למקום מגוריהם ולקבל השכלה בסביבה הכי פחות מגבילה.  משרד החינוך התחיל להפעיל תכניות לשילוב לתלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל משנת 1996.

ילדים בעלי צרכים מיוחדים יכולים להשתלב במערכת החינוך הרגילה

שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה הוא דבר אפשרי בהחלט. חלק מהתלמידים בעלי הצרכים המיוחדים יכולים להשתלב במסגרת הכיתה הרגילה ולהפיק תועלת רבה מכך, הן מבחינה לימודית והן מבחינה חברתית. חלק אחר יהנה יותר מהשתלבות במסגרת החינוך המיוחד. השיקולים האם לשלב ילד בחינוך מיוחד או חינוך לשלבו בחינוך הרגיל הם רבים ונסקור אותם בהמשך.

חשוב לזכור כי הימצאותם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה מזמנת אתגר חינוכי-חברתי הן לצוותי החינוך והן לתלמידים. יש בתי ספר בהם השילוב מצוין ובאחרים פחות. לא כל ביה"ס יודע לשלב בצורה טובה ויש לכך השפעה מכרעת על הצלחת השילוב.

מה קובע חוק החינוך המיוחד

חוק החינוך המיוחד מורה להעניק זכות קדימה להשמתו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת החינוך הרגיל על פני השמתו במסגרת החינוך המיוחד מתוך "הכרה ביכולתם של כל התלמידים ללמוד, וזכותם ללימודים, מתוך הכרה וקבלה של שונות בין בני אדם כמרכיב בסיסי וטבעי" (מתוך דוח ועדת מרגלית לבחינת יישום חוק החינוך המיוחד, תמוז התש"ס – יולי 2000).

כיצד מתבצעת ההחלטה על שילוב הילד?

ההחלטה לשלב ילד בכיתה רגילה מתקבלת בוועדת השמה. לאחר ההחלטה לשלב את הילד תתקיים ועדה נוספת "ועדת שילוב" אשר מטרתה לבנות תכנית שילוב אישית, לכל תלמיד בהתאם לצרכיו. במסגרת ועדת השילוב יקבעו מספר שעות השילוב להן זכאי הילד. מספר השעות נע בין 10-30 שעות שבועיות. כמו כן, ייקבעו הטיפולים הנוספים להם זכאי הילד.

במסגרת השילוב הילד זכאי למספר סוגי תמיכה:

  • תמיכה מסוג הוראה ולימוד– תמיכה הניתנת על-ידי עובדי הוראה מתחום החינוך המיוחד, מטפלים פרא-רפואיים ומטפלים ביצירה והבעה. תמיכה זו ניתנת לאלו שנזקקים לתמיכה רגשית, פיתוח יכולות לימודיות וחברתיות, ולהבניה שיטתית יותר של תכנית הלימודים הנלמדת על-ידי בני ובנות גילם.
  • תמיכה מסוג התאמות– המתמקדת בשינוי והתאמת הסביבה, הציוד והפעילויות שהילד מתבקש לבצע ליכולותיו ולצרכיו.
  • תמיכה וליווי של סייעת– הזכאות לסייעות ומספר השעות ייקבעו בהסתמך על קריטריונים מפורטים שקבע משרד החינוך ואינה בסמכות בית הספר

במה תלויה הצלחת השילוב

הצלחת השילוב נשענת רבות על מעורבותם של מורים מהחינוך הרגיל בחינוך המיוחד ואופן התמודדותם עם התהליך‏. בעקבות היישום של חוק החינוך המיוחד מורים רבים ניסו לגבש את הדרך ההולמת ביותר לשילוב של תלמיד בעל צרכים מיוחדים בכיתתם, אך אין ספק שזהו אתגר והשילוב איננו מיטבי וישנה עוד דרך עד שייושם בצורה מיטבית.

קיימים יתרונות שונים לשילוב ילדים במסגרת הרגילה

ראשית, הילד מוקף בילדים בהתפתחות תקינה והם מהווים עבורו את מודל החיקוי. שנית, הילד לומד להסתגל לסביבה הנורמטיבית, וכך לומד להסתגל לסביבה זו ולאתגרים שבה. יחד עם זאת, נבנית לילד תכנית אישית, הכוללת טיפולים פרא רפואיים בהתאם לקשיים העולים בסביבה זו.

לסיכום חשוב לזכור

שכאשר קיים פער גדול בין הילד לבין בני גילו, הוא עשוי להתקשות בהשתלבות ב"קבוצת שווים" ועשוי לחוש בדידות וזרות. כמו כן, כאשר קיים פער קוגניטיבי גדול, הילד עשוי לחוש שאינו שווה ערך לחבריו, תחושה הפוגעת בביטחונו העצמי.

עם זאת, כאשר הילד הוא בעל יכולות למידה מהסביבה, יכולות תקשורתיות ושפתיות טובות, יש מקום לשקול שילוב בחיוב, בליווי של סייעת צמודה.

קראו גם על   pdd | asdקורס aba | שילוב

שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה
גלילה לראש העמוד
Call Now Button דילוג לתוכן