תקציר פעילויותינו במסגרות החינוך

מאז הקמת מרכז מטר"ה לפני כעשור, צוות מנתחי ההתנהגות של מרכז פעיל ומעורב בליווי מחלקות חינוך ובתי ספר בתוכניות התנהגות בית ספריות, שכבתיות, כיתתיות ופרטניות, ובליווי צוות הניהול וההוראה הבית ספרי, בהדרכות, השתלמויות והעשרה

מצ"ב תקציר פעילויותינו במסגרות החינוך במסגרת תכניות ההכלה ובכלל:

1. הפעלת תכניות קידום התנהגותיות במסגרת בית הספר – שיבוץ מנתח התנהגות עם הכשרה וניסיון מתאימים ובניית תכנית בית ספרית המתאימה לצרכי המסגרת.
התערבות ברמה בית ספרית-שכבתית:
תמיכה בצוות החינוכי של בית הספר תוך בניית תכנית מתאימה למסגרת. התוכנית תכלול
מיפוי של הצרכים של בית הספר, הכשרת צוות ההוראה, בניית תוכניות כיתתיות/ שכבתיות. מנתח/ת ההתנהגות יהיה חלק מישיבות צוות מורחב (מחנכת, יועצת, נציגת הנהלה, וכו'), בהיקף שיידרש. הצוות יהיה שותף בקבלת החלטות על בסיס ניתוח התנהגות ובתרגומם לכללי התנהגות והליכי ההתערבות בהם ינקוט הצוות מול האתגרים, לכיתה וליחיד. במטרה לשפר את תפקוד הכיתות, להעצים יכולות פדגוגיות של הצוות.
ברמה הפרטנית:
קידום תכנית התנהגותית לתלמידים נבחרים מהשכבה תוך ליווי המחנכת של התלמיד, במטרה לשפר את האקלים הכיתתי, לסייע לתלמידים עם קשיים למצות את הפוטנציאל האישי שלהם ולהקנות כלים יישומיים למורה.
מטרת התכנית, לעזור לייצר ולשפר כיתות לומדות תוך קידום ויצירת אקלים כיתתי/בית ספרי וקידום תלמידים ברמה הלימודית/התנהגותית בהתאם ליכולתו בדגש על הפחתת בעיות ההתנהגות בכיתות רגילות ובכיתות משלבות באוריינטציה ההתנהגותית:
o הגברת התנהגויות חיוביות והפחתת התנהגויות לא נאותות .
o התמודדות עם התנהגויות מאתגרות
o שיפור מיומנויות חברתיות
o מוטיבציה והנאה- כיצד ניתן לבנות מוטיבציה ולשמר אותה
o שינוי אקלים כיתתי לסביבה חיובית ומחזקת לילדים
o התמודדות עם נושא ההכלה- משילוב להשתלבות ולמעורבות

2. קבוצות חברתיות אורגניות- מודל עבודה קבוצתי של מרכז מטר"ה במסגרות חינוך
• קשיים חברתיים הן תופעה הולכת וגדלה בחברה של ימינו. אחד מתוך ארבעה ילדין בכיתות .) ד'-ו' יחווה חרם חברתי )נתוני מחקר של פרופ' רולידר, 2012
• ילדים רבים חווים דחייה חברתית, בדידות ומצוקה בעקבות קשיים חבריים הנובעים מסיבות
• לקות בתקשורת חברתית, לקויות למידה SCD , הפרעת קשב וריכוז ADHD , אוטיזם ,ASD שונות ועוד.
• קיים צורך הולך וגובר לתת מענה לילדים החווים קשיים חברתיים.
• קיימים מענים מגוונים ובניהם טיפול רגשי וקבוצות למיומנויות חברתיות. מענים אלו מספקים מענה תהליכי, אשר תוצאותיו לוקחות זמן. חיי היום יום של הילד, ממשיכים להיות צבועים בחוויות דחייה ובדידות.
• המענה שמציע מרכז מטר"ה הוא שונה ומהווה השלמה למענים הניתנים כיום.
• המטרה שלנו היא לייצר עבור הילד קבוצת חברים, בתוך המסגרת אליה הוא שייך. קבוצה של חברים שיפגוש בהפסקות, במסיבות כיתה ובילוים. קבוצה איתה יוכל להרגיש שייך ולפתח קשרי חברות משמעותיים.
• צוות ביה"ס, עובד יד ביד עם מנחי הקבוצות על מנת שיוכל להמשיך ולהוביל את הילדים
לקשרים עמוקים יותר ויותר.
• כמו כן, הצוות מקבל את הכלים לסייע לילדים נוספים בתוך המערכת,שאינם מוכרים לסל סיוע כלשהו.
יתרונות העבודה בקבוצה אורגנית:
• עבודה בסביבה הטבעית של הילד.
• העבודה הקבוצתית מאפשרת חיבור טבעי וקשר אמיתי בין ילדים באותה השכבה.
• דגש על רכישת חברים ולא רכישת מיומנויות חברתיות.
• עבודה משותפת עם צוות בית הספר- מאפשר המשכיות של התהליך לאורך כל השבוע
• תרגול אינטנסיבי של המיומנויות החברתיות הנלמדות באופן פרטני.
• לימוד ורכישת כלים ליצירת קשר לא שיפוטי עם אדם באשר הוא אדם.
• רכישת קבוצה אורגנית של חברים אשר יוכלו ללוות אחד את השני גם בעתיד. חיזוק הקשרים דרך חוויות משותפות
• והנאה משותפת.
• גיבוש חברתי תוך מעורבות חברתית אמיתית.

3. השתלמות לצוותי חינוך – פיתוח והקניית מיומנויות תקשורת חברתית לילדים ומתבגרים:
אתגרים בתחום החברתי הופכים נפוצים יותר ויותר. בכל כיתה ישנם תלמידים אשר מתקשים ברמה החברתית ואינם מצליחים למצוא את מקומם בכיתה ואף מנודים חברתית. חלקם מבטאים את תסכולם הן ברמה ההתנהגותית והן ברמה הלימודית. מורים רבים פונים אלינו על מנת לקבל כלים כיצד לקדם את הילדים וליצור אקלים כיתתי מקבל ומכיל.
המסגרת ההשתלמות המורים יקבלו כלים פרקטיים כיצד להבין את העולם החברתי וכיצד לסייע לילדים בכיתתם לשפר את מצבם החברתי.
• הצגת עיקרי מודל אסטרטגיה חברתית
• עקרונות פעולה לתקשורת בין אישית
• חשיבה חברתית ,ויסות ,למידה מהתנסות,
• ניהול עצמי והתנהלות עצמאית .

4. השתלמות לעובדי הוראה בתכנים המרכזיים של הגישה ההתנהגותית: כלים להתמודדות עם אתגרים התנהגותיים
• מבוא לניתוח התנהגות- בדגש על ניתוח תפקודי (פענוח הסיבות להתנהגות האדם).
• הליכים להגברת התנהגות והדרכים להקניית מיומנויות שונות ומגוונות.
• הליכים להפחתת התנהגות: תוצאות/ ענישה/ תגובה- ההליכים העומדים לרשותנו והשיקולים בבחירת הליך הפחתה.
• הקניית התנהגויות חדשות: כיצד ניתן ללמד התנהגויות חדשות שאינן נמצאות ברפרטואר ההתנהגויות של האדם?

5. השתלמות – הכשרה והעשרת עובדי הוראה, תמיכה ושילוב במסגרות חינוך
מספרם של הילדים המאובחנים עם קשיים שונים ומשולבים במערכת החינוך עולה משנה
לשנה. כמעט בכל כיתה ישנו ילד אחד לפחות עם צרכים ייחודיים לו. שילוב נכון ומקדם הוא
אומנות שיש ללמוד. במסגרת השתלמות זו נלמד את עקרונות השילוב וכיצד ניתן לקדם ילדם
משולבים הלכה למעשה במסגרת הכיתה ובית הספר.
מבוא כללי – משילוב להשתלבות ולמעורבות
תיאוריית המיינד- הבנת מצבים מנטליים העומדים בבסיס ההתנהגות האנושית והאינטראקציה החברתית.
עצמאות ותלמידאות -הרגלי למידה, מיומנויות קשב, כישורי חיים, ניהול עצמי
מיומנויות תקשורת חברתית – מיומנויות חברתיות תקשורתיות – תיאוריה ואסטרטגיות פרקטיות
שילוב בסביבות שונות- גבולות בשילוב, דגשים לשילוב בחטיבה ובתיכון- זוגיות, מיניות, התבגרות
מודעות עצמית וקבלת הקושי והלקות.
מוטיבציה והנאה- כיצד ניתן לבנות מוטיבציה?
מרחב רגשי בעבודת השילוב – האתגרים הרגשיים עימם מתמודד הילד המשולב
6. הרצאות חד פעמיות
• התמודדות עם התנהגויות מאתגרות .
• פיתוח חברתיות – מהי חברתיות? הכרת מודלים וטכניקות לעידוד ולפיתוח מיומנויות חברתיות, יכולות בין אישיות וקבוצתיות.
• מוטיבציה והנאה :מה מביא ילד לשתף פעולה, להישמע להוראות, לתרגל, לשחק ולעבוד, מה כוחו של חיזוק, והדרכים לשמר ולחדש את כוחו.
• גבולות ואיסורים- משמעות גבולות ואיסורים במסגרת, ואיך שומרים עליהם.
• כיצד ילדים לומדים- "אמנות הרמיזה" היא הדרך לסייע לילד תמיד להצליח, הרמז והסיוע יעשו כך שילד יהפוך למגיב עצמאי. תכנון מדוקדק יסייע להצליח ללמד את ילדכם.
• שילוב – מידע, רקע וחוקים הקשורים לשילוב, תפקיד המשלב, התנהגויות נפוצות בשילוב, הרגלי למידה בכיתה, יצירת שילוב שונה אך שווה, סוגיות בשילוב.
o כל ההרצאות וההשתלמויות יכולות להיות פרונטליות או מכוונות.
o כל ההרצאות וההשתלמויות יותאמו למסגרת המזמינה, גם בתכנים גם בדגשים
וגם במספר המפגשים . המרצים הינם אנשי טיפול וחינוך בעלי ניסיון רב שנים בתחום ניתוח ההתנהגות.

אשמח להיפגש, לפרט ולסייע בבניית מערך ליווי והדרכה המותאמים לרשות העירונית וצרכי בתי הספר .

 

מסלול סופרויג'ן למנתחי התנהגות.
מסלול סופרויג'ן למנתחי התנהגות.
גלילה לראש העמוד
Call Now Button דילוג לתוכן